ахтіаљєдаі / polski

Коахуы ю ІSК хін Јарузя пуду. Кадраі хат фаікєвsтӧд хін ітнов sє хін єљєіккі хінак тъ дљавsтаран.

Ітнов ю Sљавянт Коахуы (пољієдаі Unia Krajów Słowiańskich), Вєрsљавя (пољ. Panslawia) хат фуза ю коахуы ssӓпӓда хін а пріорі маара. Дљавsтаран sар мєнъа ю Serpentinius хін 7Д8 кады.

Дља зоутар[edytuj | edytuj kod]

Хін 7Д8 кады Карољ Serpentinius Бегала діая фуза ю маара, хін ӧд тіркы унъаљівsтӧд кієнауы ssӓпӓда но ік абадівsт ір љі мєнъаы ю кієнауы sљавякант. Љурі тірк хат іљља-Панsљавя дор хін Ахтіаља АТП. Кє дљавsтартє дуі sљавянт кієнауы, щму тъ дљавsтаран дуі помкі коахы ssӓпӓда єт ір кі шєљєдазє. Моік єт RWHÔ (ір кє Зімка) хат ізна коахы хін ітнов. Хін аљла чатуы ω дља ю ІSК љурі хакъарт црє коахуы.

Коахы фу оноз[edytuj | edytuj kod]

Аму хін ітнов[edytuj | edytuj kod]

Вєрха кієнауы[edytuj | edytuj kod]

Љунук Коаху Так Кієнау Аткунт-цєує Монєѯі
Flaga Bałtyk Балтхікі Bałthyki балтхікаедаі Нігдааsк (Nigdask) балтхікант грош (grosz bałthyckí)
Flaga Bilii Біљія Bilíja, Bilská Respublíka
Тракріа Біљія
біљіедаі Гнєздовіцє (Gnézdovice) біљsкант корона (bilská króna)
Flaga Gardny Гаардѳна Gárðna, Gárðnenskú Kraj
Гаардѳнант Коаху
гаардѳнаедаі Шкмоољуудѳін (Skmólúðin) гаардѳнант корона (gárðnenská kørúna)
Flaga Halicka Хаљіцко Rečpospolita Halicka
Тракріа Хаљіцко
хаљіцкіедаі Бзҳєгув хаљіцкант маарка
Flaga Krabacji Крабація Рэспублика Крабацка
Тракріа Крабація
крабацкедаі Sољава зљаты
Flaga Leukozji Љєвкош Džumhuryjja Lefkoš
Тракріа Љєвкош
љєвкошіедаі Єнгєљбрєєҳт љір
Flaga Lubaczy Љюбач Krolestvo Ljubačy
Нєі Љюбач
љюбачедаі Љюбач (цєує) бялы
Flaga Republiki Namszy Намша Нaмшa, Рeпублькa Нaмшu
Namša, Namšecka Respublika
Тракріа Намша
намшаедаі
sєљєведаі
Котиљіч (Koтильич, Kutilič) намшант дєнар
Flaga Prusenii Пруssєнія Prussenia, Ujednočone Korólectvo Prussenij i Krajenyj
Ітновsтартан Нєі Пруssєнія sє Краеннія?
пруssедаі Арконец пруssант корона
Flaga Rodzki Родзка Rodzka, Ludestvo Rodzke
Тракріа Родзка
родзкіедаі Жаартіsљава (Värtislava) родзкант грош (rodzku groš)
Flaga Selewii Sєљєвія Selevija, Federacka Selevska Respublika
Тыммунаі Sєљєвія
sєљєваіедаі Жєљєкоґрод (Velekohrod) sєљєвант sааљ (selevsko sál)
Flaga Republiki Słowskiej Тракріа Sловsка Süovskaja Republika
Тракріа Sловsка
sловедаі Куодніево (Küodievo) sловsкант корона (krona süovskaja)
Flaga Spalska Sпаљsко Spalsko, Spalska Konfederacija
Ҁыркаі Sпаљsко
sпаљsкіедаі Пімєновґрад sрєбрєн
Flaga Swenii Sвєнія Svenja, Svenská kungríka
Нєі Sвєнія
sвєнедаі Трєєкроон (Trékrón) sвєнsкант корона (svenská króna)
Flaga Szindadii Шінооданsк Šinódanskovja шінооданsкіедаі Шіноданsк (Šinódanskaš) шіндант маарка
Flaga Szlawska Шљавsко Šlavsko, Šlavski Republik
Тракріа Шљавsко
шљаведаі Бљуудград (Bleudgrad) шљавsкант корона (šlavska koruna)
Flaga Wenedy Жєнєдка Narodnaia Republika Venedkaia
Тіркант Тракріа Жєнєдка
жєнєдкаіедаі Іљмєн жєнєдкант пєнаіґє
Flaga Wiatki Жятка Шинная Республика Вятка
Мољіонант Тракріа Жятка
жятедаі Белашыр алтын
Flaga Zagórza Загора Република за Загора
Тракріа Загора
загоредаі Гранті Тарг загорsкант љєв (загорски льв)
Flaga Zimki Зімка Zímka
Тракріа Зімка
зімедаі Кріољінsк (Krïolinſk) зімант корона (zimná korúna)

Коахуы фаікєвsтӧд хін ітнов[edytuj | edytuj kod]

Фрєо ізна коахуы фаікєвsт інтновsт хін панsљавя; вах хат Баљцєр, УsпаРоманія. Пєндоа ю ітнов нєчаљукавsт пајдо ю љурі коахуы єт ІSК, вєр тіркы хін таар юртавsт љурі вар ікняк. Бљах ю љурі вац накъ ю ір љі пајдо. Вєр мєнољ хакъ.

  • Баљцєр - нє вєрха коахуы одољанавsт љурі Тракріа, дадок тъ доравsтӧд нєкоаху;
  • Уsпа - трєно дор Баљцєр sє Љюбач одољанавsт хат;
  • РоманіяRémy) нє љурі вах sљавянт коаху, хат романт, кір хін таар љурі Тракріа падуљівsт (sєртівsт) вєр гранті sљавякант фљєт, Романія хат фу дуі гранті коаху хін ssӓпӓда маара ю жікі (оноз хат Ҁыркаі) зарівsта ітновsтартан єт ІSК.

Так ю нудунт кієнауы[edytuj | edytuj kod]

Ю Јавя маара[edytuj | edytuj kod]

Коахуы хін таар[edytuj | edytuj kod]

Нудунт[edytuj | edytuj kod]

Ю Хаівоорі маара[edytuj | edytuj kod]

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.