FANDOM


Аґєнція лвовскєй мові (zapis łaciński: Agjencija lwowskjej mowi) to organizacja zajmująca się szerzeniem, propagowaniem i ustalaniem norm dla języka lwowskiego.

Kontrowersje Edytuj

Organizacja propaguje cyrylicę jako oficjalny zapis języka lwowskiego. Spotyka się to z dezaprobatą Lwowian zamieszkujących okolice Bieszczad, w większości posługujących się alfabetem polskim.