FANDOM


Aorsowie - lud północnoirański, zamieszkujący w późnej starożytności na terenach obecnego południowego Kugulstanu, części północnego Spalska, oraz prawdopodobnie wiatycką dziś Zurgadię.

Aorsa i Tadżyk w walce z Tatarem

Aorsa i Tadżyk w walce z Tatarem

Pochodzenie Edytuj

Kultura Edytuj

Zaświadczona religia Edytuj

Ślady kultury aorskiej w społecznościach Tadżyków Edytuj

Gospodarka Edytuj

Zniknięcie z kart historii Edytuj