Conlang Wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 15:36, 21 mar 2010Kwadrat dyskusja edycje 1539 bajtów +1539 Utworzył nową stronę „Asymilacja jest procesem fonetycznym, w którym głoska zmienia się pod wpływem głoski następującej w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Asymilację można podzieli…”