Conlang Wiki
Advertisement

Romańskie[]

Języki grupy romańskiej.

Język Nazwa własna Conlanger-1 Conlanger-2 Conlanger-3
atomski 아토미 at, atm DR-54-at
czarnogórski negrumontan mn, nmn AR-32-ne
dolnoburgundzki (bass) burgundien bb, bbr
górnoburgundzki (alt) bourgond ab, abu AR-42-bo
helwecki ? il, ilb
kaledoński caledynig cl, cal
malwiński malvés mv, mlv
pomerański pommeranès po, pom AR-46-pom
romańsko-polski polonés roa-pl, pls AR-47-pol
sawijski savêze sv, svz
šležan (język śląski) šležan
wenedyk (wenedzki, wenedycki) wenedyk wdk
Mityńskie[]
Język Nazwa własna Conlanger-1 Conlanger-2 Conlanger-3
angarnorski angarnorse ag, agn AR-30-man
arnorski arnorès ar, arn AR-32-mar
burgoński burgon bg, bug AR-33-mbu
lański lanų la, lau AR-31-mla
woleński vuole vo, vol AR-30-mvo
zański zaanu zn, zan AR-30-mza
Advertisement