FANDOM


rowański
erlëkerleitę hu
Sposoby zapisu: zmodyfikowany łaciński, sylabariusz
Faktycznie
Utworzenie: Hapana Mtu w 2009
W świecie Gruszek Na Wierzbie
Używany w (Gruszki Na Wierzbie): Rowania
Kody
Conlanger–3 gnw.row.hm
Lista conlangów
Pilcrow Ta strona może zawierać znaki Unicode.
Erlekerleite

Słowo erlëkerleitę zapisane w sylabariuszu rowańskim.

Język rowański (row. erlëkerleitę hu [ɛɾɛq.ɛ̃ɾɛĩtɛ̃ χu]) to język którym posługują się Rowanki.

FonetykaEdytuj

AkcentEdytuj

Pada zawsze na pierwszą sylabę. Każdy wyraz (nawet klasyfikator) jest osobno akcentowany.

SpółgłoskiEdytuj

Tam, gdzie podane są dwie głoski, pierwsza jest wariantem podstawowym, druga możliwym alofonem.

 • zwarte: k [q, k] t [t] p [p]
 • zwarte labializowane: kl [qʷ, kʷ] tl [tʷ] pl [pʷ]
 • szczelinowe: h [χ, x] s [ʃ, s] f [ɸ, f]
 • szczelinowe labializowane: hl [χʷ, xʷ] sl [ʃʷ, sʷ]
 • drżące: r [ʀ] z [r] v [ʙ]
 • uderzeniowe: rl [ɾ]
 • półotwarte: zl [ɹ]
 • nosowe: g [ŋ] n [n] m [m]

Spółgłoski nosowe występują tylko na początku morfemu. Ponadto na styku morfemów pojawiają się jako „uśmierzacz rozziewu” nienotowane [w] [j] [ʔ].

SamogłoskiEdytuj

a [ɒ, ɑ] u [u, o] e [ɛ, æ] i [i, ɨ]

wszystkie samogłoski mają też wersje nosowe

DyftongiEdytuj

au [ɒu] ua [oɒ] ei [ɛi, ei] ie [iɛ, eɛ]

wszystkie dyftongi mają też wersje nosowe

Harmonia samogłoskowaEdytuj

W języku rowańskim obowiązują jednocześnie dwa typy harmonii samogłoskowej - harmonia miejsca artykulacji (przednie/tylne) oraz harmonia nosowa. Harmonia działa wstecz!

 • a/u/au/ua
 • ą/ų/aų/uą
 • e/i/ei/ie
 • ę/į/eį/ię

Wyraz z samogłoskami nosowymi poznajemy po ogonku przy ostatniej samogłosce (erleitę „Rowanek” [ɛ̃ɾɛĩtɛ̃]). Jeżeli w wyrazie złożonym złamana zostanie harmonia nosowa i przed członem nosowym pojawi się człon nienosowy, to nad ostatnią samogłoską członu nienosowego stawiamy dierezę.

Nazwy własneEdytuj

Ortografia łacińska dla rowańskiego nie używa dużych liter dla nazw własnych. Można je oznaczać 'biorąc w takie nawiasy'. Wiąże się to z faktem, że w piśmie Rowanków nie ma odpowiedników małych i wielkich liter, nazwy własne zaś - jeśli w ogóle chce się je wyróżnić - otacza się ramką.

CzasownikiEdytuj

W odmianie czasowników nieprzechodnich obowiązuje schemat prefiks osoby+prefiks czasu+rdzeń. Wykonawca występuje w absolutywie (forma słownikowa, bez prefiksu). Zaimki można pomijać.

W zdaniu przechodnim wykonawca stoi w ergatywie (prefiks ka,ke), obiekt jest w absolutywie, zaś czasownik uzgadnia się do obu tych elementów, przyjmując kolejno prefiks obiektu, prefiks wykonawcy i prefiks czasu. Prefiks wykonawcy zakończony na -a,-e traci ostatnią samogłoskę, jeżeli następny element zaczyna się samogłoską.

Negacja czasowników nieprzechodnich polega na zamienieniu kolejności prefiksu czasu i osoby. Negacja czasownika przechodniego odbywa się przez przestawienie prefiksu czasu przed prefiks obiektu.

RzeczownikiEdytuj

Mnogość rzeczowników oznacza się opcjonalnie przez podwojenie klasyfikatora.

KlasyEdytuj

Jest ich (na chwilę obecną) sześć. Każdy rzeczownik przynależy do jednej z klas. Klasę poznajemy po klasyfikatorze, który stoi po rzeczowniku i po wszystkich jego przydawkach (np. przymiotnikach, przydawce dzierżawczej).

Po rzeczownikach określanych liczebnikiem nie stawia się klasyfikatorów.

LiczebnikiEdytuj

System liczebników u Rowanków bazuje na czwórce i dwunastce.

1 ras
2 uą
3 ber
4 sa
5 rassa (1+4)
6 uąsa (2+4)
7 bersa (3+4)
8 sasa (4+4)
9 rassasa (1+4+4)
10 uąsasa (2+4+4)
11 bersasa (3+4+4)
12 puhų
13 räspuhų (1+12)
14 uąpuhų (2+12)
23 bersasäpuhų (3+4+4+12)
24 puhųuą (12x2)
25 räspuhųuą (1+12x2)
36 puhųber (12x3)
48 puhųsa (12x4)
60 puhųrassa (12x(1+4))
132 puhųbersasa (12x(3+4+4))
143 bersasäpuhųbersasa (3+4+4+12x(3+4+4))
144 mauka
1728 ezlevę
2009 rassäpuhųbersasamaukäezlevę (1+4+12x(3+4+4)+144+1728)
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.