Język szindadzki - język zachodniosłowiański ze świata Jawii. Posługują się nim Szindadzi, zamieszkujący głównie tereny Szindadii. Język podlegał silnemu wpływowi języków germańskich, co odbiło się głównie na jego leksyce.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.