Conlang Wiki
Advertisement

Ji jeeme ("język cywilizacji"), znany też jako TNKPG lub TKNPG to język stworzony w ramach projektu grupowego na polskim forum językotwórców. Język ten ma w zamierzeniu odgrywać też rolę w Świecie Gruszek Na Wierzbie I Śliwek Na Sośnie.

Twórcy

Tu wymienić wszystkich uczestników projektu.

Tło

Tu parę rzeczy nt. tła występowania języka, jego historii, obecnego użycia, trójpłciowych jajorodnych praojców, itp.

Fonologia

Spółgłoski

 • p /p/ t /t/ t' // th // k /k/ q /q/
 • s /s/ s' // sh // x /x/ ħ /ħ/ h /h/
 • c /ts/ c' /tsʲ/ ch /tsˤ/
 • m /m/ n /n/ n //
 • l /l/ l' // j /j/ r /ʀ/

Samogłoski

 • a /a/ e /e/ i /i/ u /u/
 • ā // ē // ī // ū //
 • aj /ai/ aw /au/ ew /eu/
 • āj /aːi/ āw /aːu/ ēw /eːu/

Alofonia

Przed i po spółgłoskach faryngalizowanych:

 • u → o
 • a → ɑ

Przed i po spółgłoskach nosowych i zębowych:

 • i → ɪ

Przed /a [ɑ] u [o]/:

 • j → ɰ
 • l → ɫ

Między samogłoskami i na końcu wyrazu:

 • t → θ
 • tʲ → θʲ
 • tˤ → θˤ

Centralizacja samogłosek przed /j r l/:

 • a → ä
 • e → ë
 • i → ï
 • u → ü

Gramatyka

Rzeczownik

Rzeczowniki mogą posiadać jeden z trzech rodzajów, i odmieniają przez dwie liczby oraz (w sumie) siedem przypadków.

Język posiada system trójdzielny - agens zdania przechodniego stoi w narzędniku, paciens natomiast w dopełniaczu drugim. W przypadku czasowników nieprzechodnich, rzeczownik stoi w mianowniku.

Przypadek prepositionalis jest używany w przypadku wyrażeń przyimkowych, i nie posiada końcówek (poza liczbą mnogą).

Do deklinacji I należą czasowniki zakończone na samogłoskę lub r. Przed spółgłoską l na początku końcówki po r dajemy samogłoskę u, a po samogłosce ju (czasem w).[1]

  Deklinacja I Deklinacja II
l. pojedyncza l. mnoga l. pojedyncza l. mnoga
prepositionalis - -lix/-lī* -
mianownik -li/-l* -lī/-li* - -i
dopełniacz I -las -lās -as -ās
dopełniacz II -leix -lēix -e -ēx/-īx*
narzędnik -lei -lē -ei
miejscownik -la -lau -a
latyw/celownik -lu -lūji -u -ēji
 • W przypadku dwóch form, pierwsza jest bardziej literacka, druga potoczna.

Uwagi piszących

 1. Eee, skoro tak, to po co tak naprawdę dwie deklinacje? Skoro te u/ju epentetyczne występują zawsze, równie dobrze mogłyby być częścią końcówki w deklinacji I, ew. końcówek w deklinacji Ia Ib (dla -r i dla -V).
Advertisement