Conlang Wiki
Advertisement

Pismo Thara (ni. fadei Ftarae - pismo Tharów), amitalnuka 1A.png1M.png1I.png1T.png1l.png1N.png1U.png1K.png (od pierwszych liter) - pismo używane na Łunateraz rozpowszechnione w II w. n.e. Stosowane jako abdżad, abugida lub alfabet.

Spółgłoski[]

Znak Odpowiednik
łaciński
Wymowa
w nikau
1A.png 1a.png (nośnik samogłoski) a
1M.png 1m.png m m
1I.png j, i, y i
1T.png 1t.png t, th
1L.png 1l.png l
1N.png 1n.png n
1U.png w, u u
1K.png 1k.png k k
1B.png x18px b b
1V.png v v
1G.png 1g.png g g
1Z.png z, zh ʒ
1D.png d, th
1S.png 1s.png s, sh ʃ
1F.png f f
1f.png f (do dwuznaków)
1P.png 1p.png p p
1R.png 1r.png r, rh ɻ

Samogłoski[]

Zapis sylaby w nikau.

Na przykładzie j. nikau. (Diakrytyki mogą znajdować się pod literami lub obok nich.)

 • 1A.png [a] 1I.png [i] 1U.png [u]
 • 1A.png1E.png [ɛ] 1A.png1E.png1I.png [ai]
 • 1A.png1O.png [ɔ] 1A.png1O.png1U.png [au]
 • 1A.png1e.png [e] 1A.png1e.png1I.png [ei] 1A.png1e.png1U.png [eu]
 • 1A.png1o.png [o] 1A.png1o.png1I.png [oi] 1A.png1o.png1U.png [ou]

Tony sentencyjne[]

W piśmie Thara oznacza się intonacje. Stawia się one na kresce pionowej (znak przestankowy) dla intonacji zdania lub nad literą dla intonacji wyrazu.

Intonacja pytająca[]

Ton umiarkowany, następnie gwałtownie rosnący. Intonacja oznaczana znakiem akutu ˊ lub dwoma znakami zapytania (??). Spotykana głównie w pytaniach ogółowych.

Intonacja wątpiąca[]

Ton lekko opadający, następnie średnio rosnący. Intonacja oznaczana znakiem odwróconego daszka ˇ lub znakiem zapytania (?). Występuje w pytaniach szczegółowych i, czasami, w wypowiedziach ironicznych.

Intonacja równa[]

Ton ciągle lekko opadający. Zazwyczaj nie jest oznaczany - w razie konieczności symbolizowany makronem ˉ. Odpowiednikiem w ziemskiej interpunkcji jest przecinek lub kropka. Spotykana w zdaniach oznajmujacych.

Intonacja potwierdzająca[]

Ton lekko rosnący, następnie średnio opadający. Zaznaczany znakiem cyrkumfleksu ˆ lub wykrzyknikiem (!). Sygnalizuje przytaknięcia, potwierdzenia, czasem także rozkazy.

Liczby[]

Cyfry używane i proponowane do użycia w systemie szesnastkowym.

Liczby na Łunateraz zapisywane są w systemie dziesiątkowym bez użycia zera, np. 206 to −∤+ (1X6, 1*100+10*10+ 6, 100+100+6), a 100 to ⊐∤ (9X, 9*10+10, 90+10).

Planuje się również rozszerzenie systemu do szesnastkowego i wprowadzenie zera.


Przykłady[]

 • 1F.png1D.png1e.png1I.png 1f.png1T.png1R.png1E.png - fadei Ftarae [fad̠ei t̪aɻɛ]
 • 1K.png1e.png1L.png1e.png1U.png 1N.png1I.png1K.png1O.png1U.png - keleu nikau [kel̪eu nikau]
 • 1A.png1O.png1R.png1e.png - Aore [ɔɻe]
 • 1M.png1T.png1I.png 1f.png1D.png1e.png1F.png1e.png1I.png - Mati fdefei [mat̪i d̪efei]
 • 1M.png1L.png1e.png1I.png1s.png - Maleis [mal̪eiʃ]
 • 1B.png1E.png1T.png 1M.png1L.png1U.png - Baet Malu [bɛt̠ mal̪u]
Advertisement