Conlang Wiki
Advertisement

Pismo ahtialańskie (ah. Ахтіаљаsу мунікы) - alfabet opracowany najwcześniej w 1996 najpóźniej do 1998 roku przez RWHÔ do zapisu języków ahtialańskiego oraz polskiego. Na komputerach, które nie obsługują alfabetu ahtialańskiego, używa się w zastępstwie cyrylicy, w której ortografia uwzględnia większość cech oryginalnej ortografii.

Czcionkę komputerową opracował Milya0.

Podstawowy alfabet ahtialański[]

Wygląd (pisane)
(Majuskuła - mediskuła - minuskuła)
Czcionka Warianty cyrylica Wartość fonetyczna (IPA) Nazwa litery
AHTalfa.png Ahtiglif-a.png Archaiczne małe "а"
AHTa2.png
А а [ä], [ɑ] аљфа
AHTya.png Ahtiglif-ya.png Patrz: "а" Я я [jä], [jɑ] я
AHTay.png Ahtiglif-ay.png Patrz: "а" Ӓ ӓ [äj], [ɑj] ӓ
AHTakvad.png Ahtiglif-akva.png Patrz: "а" Ӑ ӑ [äkɸ] аквад
AHTbeeta.png Ahtiglif-b.png Małe "б"
AHTbeetav.png
Б б [b] бєєта
AHTgamma.png Ahtiglif-g.png Г г [g] гамма
AHTghamma.png Ahtiglif-gh.png Ғ ғ [ɣ] ғамма
AHTdelta.png Ahtiglif-d.png Д д [d] дєљта
AHTdhelta.png Ahtiglif-dh.png Ҙ ҙ [ð] ҙєннє
AHTe psilon.png Ahtiglif-e.png Є є [ɛ] є ѱіљон
AHTye.png Ahtiglif-ye.png Е е [jɛ] е
AHTey.png Ahtiglif-ey.png Ё ё [ɛj] ё
AHTzeta.png Ahtiglif-z.png З з [z] зарі
AHTcadi.png Ahtiglif-c.png Ц ц [t͡s] цади
AHTchad.png Ahtiglif-cj.png Ћ ћ [t͡ɕ] ћад
AHTczaluk.png Ahtiglif-ch.png Ч ч [t͡ʃ] чаљук
AHTita.png Ahtiglif-ih.png И и [iː] ита
AHTtheta.png Ahtiglif-th.png Ѳ ѳ [θ] ѳєта
AHTi ota.png Ahtiglif-i.png І і [i] і ота
AHTjota.png Ahtiglif-j.png Ј ј [ʝ], [j] јота
AHTkapa.png Ahtiglif-k.png Archaiczne małe "к"
AHTk2.png
К к [k] кап҃а
AHTlamda.png Ahtiglif-l.png Archaiczne małe "љ"
AHTl2.png
Љ љ [ɮ]; [ɫ], [l] љамда
AHTuanik.png Ahtiglif-wh.png Archaiczne małe "л"
AHTwh2.png
Л л [w] ланік
AHTvvequ.png Ahtiglif-w.png Ԝ ԝ [v] ԝєҁу
AHTknaa.png Ahtiglif-kn.png Ҝ ҝ [k̃͡n͈] ҝаа
AHTmy.png Ahtiglif-m.png М м [m], [m͈] мы
AHToe psilon.png Ahtiglif-oe.png Ligatura "өө"
AHToe psilon2.png
Ө ө [ə], [ɘ] ө ѱіљон
AHTny.png Ahtiglif-n.png Н н [n], [n͈] ны
AHTu psilon.png Ahtiglif-u.png У у [u], [i˞] у ѱіљон
AHTyu.png Ahtiglif-yu.png Ю ю [ju] ю
AHTuy.png Ahtiglif-uy.png Ӱ ӱ [uj] ӱ
AHTxi.png Ahtiglif-ks.png Ѯ ѯ [k͡s], [h͡s] ѯі
AHTdrayn.png Ҩ ҩ [ʢ] ҩӓн
AHTo mikron.png Ahtiglif-o.png О о [ɔ] о микрон
AHTyo.png Ahtiglif-yo.png Ω ω [jɔ] мω
AHToy.png Ahtiglif-oy.png Ӧ ӧ [ɔj] ӧм
AHTpi.png Ahtiglif-p.png Małe "п"
AHTp2.png
П п [p] пі
AHTro.png Ahtiglif-r.png Archaiczne małe "р"
AHTr2.png
Р р [r], [ɾ] ро
AHTue psilon.png Ahtiglif-ue.png Małe "ү"
AHTue2.png
Ү ү [i˞]; [y] ү ѱіљон
AHTyy mikron.png Ұ ұ [ʉ], [ɯ] ұ микрон
AHTsighma.png Ahtiglif-s.png Archaiczne małe "s"
AHTs2.png
S s [s] sіғма
AHTshimoda.png Ahtiglif-sj.png Alternatywna wersja
AHTsh2.png
Щ щ [ɕ] щімода
AHTszan.png Ahtiglif-sh.png Ш ш [ʃ] шан
AHTtau.png Ahtiglif-t.png Т т [t] тау
AHTtnaa.png Ahtiglif-tn.png Ԏ ԏ [t̃͡n͈] ԏаа
AHTvere.png Ahtiglif-v.png В в [β] вєрє
AHTy psilon.png Ahtiglif-1.png Ы ы [ɨ], [ʉ] ы ѱіљон
AHTyy.png Ahtiglif-y1.png Ѵ ѵ [jɨ], [jʉ] ѵ
AHTyy2.png Ahtiglif-1y.png Ӹ ӹ [ɨj] ӹ
AHTpnaa.png Ahtiglif-pn.png Ҧ ҧ [p̃͡n͈] ҧаа
AHTfi.png Ahtiglif-f.png Archaiczne małe "ф"
AHTf2.png
Ф ф [f] фі
AHTfnaa.png Ahtiglif-fn.png Һ һ [f̃͡n͈], [h̃͡n͈] һаа
AHTqan.png Ahtiglif-q.png Ҁ ҁ [q͡ʜ] ҁан
AHThi.png Ahtiglif-x.png Archaiczne małe "х"
AHTh2.png
Х х [h], [x], [ç] хі
AHTpsi.png Ahtiglif-ps.png Ѱ ѱ [p͡s] ѱі
AHTxhua.png Ahtiglif-xh.png Patrz: "х" Ҳ ҳ [ʜ] ҳуа

Dodatkowe znaki[]

Wygląd (pisane)
(Majuskuła - mediskuła - minuskuła)
cyrylica Wartość fonetyczna Nazwa litery
AHTstyrvyn.png ъ Łączony z literami: н/ц, т oraz к daje dźwięki: [ǃ˞], [ǀ] oraz [q’]
AHTxhanvoeroet.png ь Łączony z literami: г i т daje dźwięki: [ʛ] oraz [ǃ˞ʷʷ].
AHTsunvuun.png - [ʔ], tylko w środku słów

Znaki modyfikujące[]

Wygląd (pisane)
(Majuskuła - mediskuła - minuskuła)
cyrylica Wartość fonetyczna
AHTss.png ◌̊ samyok sannia
AHTspp.png ◌҃ wydłuża wymowę spółgłosek zwartych
AHTbl.png lapsus calami
AHTds.png ◌̲ cyfra dziesiętna
AHThks.png ◌̳ cyfra szesnastkowa
AHTplss.png modyfikator dla znaków polskich

Najistotniejsze logografy[]

Wygląd (pisane) Zapis Wymowa Znaczenie
AHTID1.png Ща¬ ʢɒʢ] Tworzy pytania
AHTID2.png Һуба¬ [f̃͡n͈uːbä] "Chcę, aby"
AHTID3.png Кі-арі¬ [ki.järi] Tworzy żądania lub przymus
AHTID4.png Мрах¬ [mrä.a] "Gdyby"
AHTID5.png Хаsтіха¬ [häs'tixɑ] "nie da się"
AHTID6.png Намір¬ [nä'mir] "w sumie możliwe"
AHTID7.png Нє¬ [nə] "nie"
AHTID8.png Ха¬ [hä] "ten", "ta"
AHTID9.png Sыа¬ [sɨä] "zazwyczaj robi to",

"służy do"

AHTID10.png Щі-аму¬ ['ɕiʔä'mũ] "niestety"
AHTID11.png Ачєма¬ [ä'ʧɛmä][1] "mam nadzieję, że"
AHTID12.png Ҳај¬ [ʜɑj] "nie wolno"
AHTID13.png traktować, mieć coś za coś
AHTID14.png "wygląda na to, że"

Znaki obcojęzyczne[]

Przypisy[]

  1. Obecnie czytane z [t͡ɕ].
Advertisement