FANDOM


Miły projekt grupowy t. 2637

Milya0 napisał:
jeśli miałby być to język a priori (jak proponuje Ghoster), radzę nie wydziwiać na siłę, bo albo wyjdą nam cechy, których mamy od groma w innych językach, albo z kosmosu wzięte pierdoły. tedy kierujmy się środkiem i rozsądkiem. tu mogłaby znaleźć miejsce odmiana czasownika przez ewidencjalność (widziałem/słyszałem/wywnioskowałem, że robicie projekt).
Kwadracik napisał:
Ja jestem za oryginalnym pomysłem - wybrać sobie role i nie dyskutować Razz Jak widać, trudno dojść do jakiegokolwiek jednoznacznego planu na pomysł dla języka, stąd projekt "każdy robi kawałek w oparciu o jakieś wspólnie wypracowane założenia" jest chyba najlepszy. Też byłbym za apriorycznym. Zresztą, bądźmy realistami, kto zna się na diachronii ugrofińskich na tyle, żeby zrobić a posteriori (może poza varpho i Hapaną)? (...)

FonologiaEdytuj

SamogłoskiEdytuj

Ghoster napisał:

Moja wizja samogłosek:
a e o i u
æ ɒ ɨ - Nie będące osobnymi literami, a dyftongami ae, ao i iu, raczej rzadko występujące.

SpółgłoskiEdytuj

Ghoster napisał:

p b t d f v k g s z θ ɕ ʑ tɕ dʑ x ħ ʕ
f: v: s: z: ɕ: ʑ:
j l w m n ŋ r ɹ
l: r:

SylabyEdytuj

Ghoster napisał:
Skoro brniemy do przodu, myślę że ograniczenie sylab powinno wyglądać tak: Zbitka może mieć maksymalnie trzy spółgłoski, otwierającą, środkową, zamykającą. Kombinacje: Otwierająca, Zamykająca, Otwierająco-zamykająca, Środkowo-zamykająca, Otwierająco-środkowo-zamykająca. Początkowo-środkowe nigdy nie występują. Otwierające głoski: K, G, H, Hh, Q, Nj. Środkowe głoski: T, D, L, W, M, N, Ń, Nj, R, Rj. Zamykające głoski: T, D, Th, F, Ff, V, Vv, S, Ss, Z, Zz, Ś, Śś, Ź, Źź, C, Ć, J, L, M, N, R. Oczywiście nie wszystkie zbitki są możliwe (Ńtr - nie ma takiej). Inaczej mówiąc: Dźwięki idą gładko z gardła do warg, więc nie można się tym językiem udławić.
Milya0 napisał:

ja bym to uogólnił tak:
(C²)(C³)V(C¹)
- co daje zbitki -C¹C²C³- w śródgłosie, C²C³- na początku i -C¹ na końcu wyrazu

(...)

C¹ (otwierające): s/z/k/g/h/nh/hh/q
C² (środkowe): w/m/t/d/l/r/rh/n/ń
C³ (zamykające): p/b/f/v/w/m/t/d/s/z/ś/ź/c/ć/j/k/g

Ghoster napisał:
Hmm... Dałeś przednie głoski jako otwierające i tylnie jako zamykające, co trochę psuje ideę. W takim razie może lepiej wprowadzić jeszcze jakąś zasadę, np. zbitki "sk"/"zg" idące z przodu do tyłu będą używane tylko w wcześniej wspomnianych słowach twardych. Mogą się do nich zaliczać przekleństwa, określenia na kolory jaskrawe, słowa "ciężkie", "twarde", "grube", "suche", "ostre" itd.

AlofoniaEdytuj

PismoEdytuj

AlfabetEdytuj

Ghoster napisał:
A, Aa, B, C, Ć, D, E, Ee, F, G, H, Hh, Qq, I, Ii, J, K, L, W, M, N, Ń, Nj, O, Oo, P, R, Rj, S, Ss, Ś, Śś, T, Th, U, Uu, V, Vv, Z, Zz, Ź, Źź,
Ae, Aee, Ao, Aoo, Iu, Iuu.
Ewentualnie:
A, Ā, B, C, Ć, D, E, Ē, F, G, H, Hh, Qq, I, Ī, J, K, L, W, M, N, Ń, Nj, O, Ō, P, R, Rj, S, Ss, Ś, Śś, T, Th, U, Ū, V, Vv, Z, Zz, Ź, Źź,
Ae, Aē, Ao, Aō, Iu, Iū.

A : [a]
Aa : [a:]
O : [o]
Oo : [o:]
E : [e]
Ee : [e:]
I : [i], po gardłowych opcjonalnie [ɨ]
Ii : [i:], po gardłowych opcjonalnie [ɨ:]
U : [u], po gardłowych opcjonalnie [ɨ]
Uu : [u], po gardłowych opcjonalnie [ɨ:]

Ae : [æ]
Aee : [æ:]
Ao : [ɒ]
Aoo : [ɒ:]
Iu : [ɨ]
Iuu : [ɨ:]

P : [p]
B : [b]
T : [t]
D : [d]
Th : [θ]
F : [f]
Ff : [f:]
V : [v]
Vv : [v:]
K : [k]
G : [g]
H : [x]
Hh : [ħ]
Qq : [ʕ]
S : [s]
Ss : [s:]
Z : [z]
Zz : [z:]
Ś : [ɕ]
Śś : [ɕ:]
Ź : [ʑ]
Źź : [ʑ]
C : [tɕ]
Ć : [dʑ]

J : [j]
L : [l]
W : [w]
M : [m]
N : [n]
Ń : [ɲ]
Nj : [ŋ]
R : [r]
Rj : [ɹ] 
Milya0 napisał:
i może lepiej zamienić 'nj r rj' na 'ng rr r' lub 'nh r rh'?

GramatykaEdytuj

ZaimkiEdytuj

RzeczownikiEdytuj

Ghoster napisał:
Dodatkowo, rzeczowniki policzalne kończyłyby się zawsze na F, V, S, Z, Ś, Ź lub A, O, E, U, I, oraz Ae, Aee, Ao, Aoo, Iu, Iuu. Liczbę mnogą tworzyłoby się iloczasem na końcu słowa (zasadą: Więcej obiektów, dłuższa głoska. Mogłyby być dwie liczby mnogie. Na podstawie głoski F: Ff - Liczba mnoga, Fff - Liczba super-mnoga).

Oraz spółgłoski twarde i miękkie, w zależności od stopnia nasilenia przekazu w słowie. Załóżmy, obelgi miałyby spółgłoski twarde, a komplementy miękkie.

Miękkie: P, T, Th, K, H, C, J, L, Ł, M, N, Ń, Ńj, Rj. Twarde: B, D, G, Q, Ć, R. Reszta neutralne.
BartekChom napisał:

-(e)r(e) - mianownik ("der") (po spółgłoskach -er, po samogłoskach -re)
-(o)m(o) - biernik ("den") i dopełniacz "den" (portret osoby sportretowanej)
-(a)k - celownik
-(a)kt - ergatyw (strona sprawcza, "der ... oi")

-(e)qd(e) - dopełniacz "des"
-(iu)hhm(iu) - dopełniacz "zon"
-(a)njtf - dopełniacz "der"
-(a)rjv - dopełniacz "ów"

-(e)cef - komitatyw
-(e)th(e) - narzędnik
-(o)km(o) - o
pollokowe "je" bez końcówki
rzeczowniki odczasownikowe nie łączą sie z dopełniaczem, a z mianownikiem i biernikiem.

Ghoster napisał:
Cytat:
no i niewiarygodne jest istnienie zbitki [ŋtf]
Zgadzam się w stu procentach. W zwykłej mowie to niemożliwe do wypowiedzenia. Szybko zamieniłoby się na [nt], [nf] albo, jeśli potraktować [ŋ] jako głoskę mocną (silnie osadzoną w fonetyce języka), powstałoby [ŋt], lub prędzej [ŋf]. A najbardziej chyba możliwe byłoby [ãt] lub [ãf], czyli jakieś unosowienie wcześniejszej samogłoski, ale tego nie ma w naszym języku, więc obcuję za [nt] albo [nf], w ostateczności [ntf].
BartekChom napisał:

"den MonaLisa portret" - bardziej bierny z dwóch bytów, które czasem mogą się pojawiać
"des Luwr portret" - właściciel
"zon PC ręka" - część
"der daVinci portret", "der Kwadracik mama", "der Milya sąsiad", "der Elżbieta królestwo" - kiedy coś jest czymś dla czegoś albo jest czyimś dziełem czy czymś podobnym (bardziej czynny obiekt, jeśli jest wybór) - zaczynam sie obawiać, że może być niejednoznaczne, ale jak poprawię logiczny język, będzie dodatkowa różnica w stosunku do tego, a naturalne języki bywaja niejednoznaczne
"ów Uszatek wiosna" - kiedy nic innego nie pasuje.

A teraz tłumaczenie:
Monda Lizamo Lurveqd da Vincinjtf graozoz - "Mony Lisy da Vinciego Luwru portret"
(zresztą imiona chyba najlepiej każdy sam sobie dobierze)iuhm ći - ręka PC
(zresztą imiona chyba najlepiej każdy sam sobie dobierze)anjtf njanja - mama Kwadracika
(zresztą imiona chyba najlepiej każdy sam sobie dobierze)anjtf gubaraz - sąsiad Milyi
Elizabethanjtf Kope rsend - królestwo Elżbiety II
keceqze Vuudefontarjv ewew - wiosna misia Uszatka (vuudef - ucho, -ont - sposób na imiona)

PrzymiotnikiEdytuj

jasnysfinks napisał:

Rodzaj męski : -sli
Rodzaj żeński -e
Stopień wyższy partykuła hut
Stopień najwyższy partykuła mju

CzasownikiEdytuj

PrzysłówkiEdytuj

PartykułyEdytuj

Milya0 napisał:

- partykuła przecząca "ke" (nie), przeważnie stawiana na początku zdania, może być również doklejana po innym słowie: wówczas "-k" po samogłoskach i "-ke" po spółgłoskach (po zwartych zachodzi asymilacja, np. ~p ~b ~t ~d -> ~kke ~gge)
- partykuła twierdząco-pytajna "al" (czy tak?) stojąca na końcu zdania, może być doklejana jako "-(a)la"
- partykuła przecząco-pytajna "cel" (czy nie?) stojąca na końcu zdania, może być doklejana jako "-(a)ca"
- partykuła tematyczna "ro" (co się tyczy...) stojąca po rzeczowniku
no i partykuły mogłyby się odmieniać przez osoby, ale z tym poczekam na czasownik.

SkładniaEdytuj

TwierdzeniaEdytuj

PytaniaEdytuj

SłownictwoEdytuj

Ghoster napisał:

Ańcea : [aɲʨea] : Woda
Amaes : [amæs] : Człowiek
Amaess : [amæs:] : Ludzie
Ariuv : [arɨv] : Głupiec
Ariuvv : [arɨv:] : Głupcy
Ariuvvv : [arɨv::] : Cywilizacja głupców.

(...)

Ańcea : [aɲʨea] : Woda
Umar : [umar] : Ogień
Amaes : [amæs] : Człowiek
Ariuv : [arɨv] : Głupiec
Śśali : [ɕ:ali] : Kobieta
Hsalam : [xsalam] : Niebo

LiczebnikiEdytuj

KierunkiEdytuj

RodzinaEdytuj

Okresy czasuEdytuj

JedzenieEdytuj

ZwierzętaEdytuj

KoloryEdytuj

TłumaczeniaEdytuj

Inwokacja - Pan TadeuszEdytuj

Litania przeciw strachowiEdytuj

Kurs dla WszechpolakaEdytuj

Modlitwa PańskaEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.