Conlang Wiki
Advertisement

Viktor Tezhynski

Viktor Tezhynski - dynezyjski polityk, od 2004 roku premier.

Advertisement