Wyraz prozodyczny - jednostka fonetyczna ograniczona dwustronnie junkturami silnymi /#/ i zawierająca 1 sylabę wyróżnioną. Wewnątrz wyrazu prozodycznego nie zachodzi obligatoryjne upodobnienie


Cechy prozodyczne: głośność, długość, wysokość

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.